Trojszyk Gryzący – występowanie, szkodliwość i zwalczanie

trojszyk, gryzący, zwalczanie

Czym jest trojszyk gryzący ?

Trojszyk gryzący (Tribolium castaneum) znany też jako czerwony chrząszcz mączny (bezpośrednie tłumaczenie nazwy angielskiej) jest chrząszczem zaliczanym do rodziny czarnuchowatych podrodziny Tenebrioninae, plemienia Triboliini i rodzaju Tribolium.

Jak wygląda trojszyk gryzący?

Ciało trojszyka gryzącego jest wydłużone i lekko spłaszczone. Ma ono od 3 do 3,5 milimetrów długości. Trojszyki są rude, rdzawobrązowe lub czerwonobrunatne. Ostatnie trzy człony czułków trojszyka gryzącego są żółte i szersze od poprzednich dzięki czemu tworzą one buławkę.  Ostatni człon czułków trojszyka gryzącego ma okrągły kształt. Głowa trojszyka gryzącego jest mniej masywna od głowy trojszyka ulca. Obok przedniego boku oka trojszyka gryzącego znajduje się ciemna plamka. Tępe policzki trojszyka nie wystają poza krawędź oczu. Obrys przedplecza trojszyka gryzącego jest prostokątny. Najszersze jest ono na środku bocznej krawędzi.

Gdzie żyje trojszyk gryzący

Trojszyk gryzący jest owadem wyjątkowo rozpowszechnionym na świecie. Wywodzi się z Indii. Często pojawia się w ciepłych pomieszczeniach w których przechowywana jest żywność. Dieta trojszyka gryzącego składa się ze zbóż i ich przetworów, suszonych owoców, imbiru i orzeszków ziemnych. W Polsce trojszyk gryzący nie jest owadem szczególnie powszechnym. Trojszyk gryzący w Polsce występuje w ogrzewanych magazynach i innych zamkniętych pomieszczeniach, zapewniających mu dostępność pokarmu oraz ciepło niezbędne dla rozwoju larw.

Rozmnażanie się i rozwój trojszyka gryzącego

Trojszyki  gryzące żyją około roku, a dokładniej od 335 do 450 dni. Pojedyncza samica trojszyka gryzącego składa 450 jaj. Rozwój larw trojszyka gryzącego najszybszy jest w temperaturze wynoszącej 35 stopni Celsjusza.  Przy takiej temperaturze i odpowiednim poziomie innych parametrów w tym dostępności pokarmu rozwój larw trojszyka gryzącego trwa zaledwie 20 dni. Jeśli warunki mniej sprzyjają rozwojowi larw trojszyka gryzącego ich rozwój może trwać ponad 100 dni.

Bardzo ciekawe, a jednocześnie dość dokładnie zbadane są obyczaje seksualne trojszyków gryzących. Wiedzę na ich temat zawdzięczamy badaniom przeprowadzonym przez naukowców brytyjskich. Stwierdzili oni, że samice trojszyka gryzącego w małych populacjach uprawiają seks z wieloma partnerami, co zmniejsza straty wywoływane rozmnażaniem się z bliskimi krewnymi.

Podobne straty obserwujemy również u ludzi. Wśród potomstwa osób, które są ze sobą spokrewnione znacząco częściej zdarzają się wady genetyczne. Najbardziej znanym przykładem tego typu sytuacji są Habsburgowie w której to rodzinie często zdarzały się małżeństwa pomiędzy krewnymi co miało na celu utrzymanie władzy oraz rozległego majątku wewnątrz rodziny. Choroby genetyczne, które dotknęły Habsburgów są najlepszym dowodem na to, że zwracanie zbyt dużej uwagi na władzę i pieniądze nie zawsze wychodzi nam na dobre.

Ale wróćmy do trojszyków i do przeprowadzonych na temat tych owadów badań. W trakcie wspomnianych badań porównano ze sobą samice z małych populacji trojszyków gryzących w których powszechny był chów wsobny, oraz z populacji dużych w których to chów wsobny nie występował.

Jeśli w danej populacji trojszyka gryzącego nie występował chów wsobny poziom reprodukcji u samic trojszyków gryzących był taki sam bez względu na to, z iloma kopulowały one samcami. Zupełnie inaczej było w populacjach trojszyków gryzących w których chów wsobny był powszechny. W populacjach tych przeżywalność młodych trojszyków gryzących była wyraźnie niższa wśród młodych, których matki miały jednego partnera, ale pozostawała na takim samym poziomie co w innych populacjach w przypadku młodych trojszyków gryzących których matki miały wielu partnerów. Zaobserwowano też, że samice trojszyków gryzących w populacjach w których chów wsobny był powszechny wyraźnie preferowały posiadanie większej ilości partnerów.

Z przeprowadzonych badań można wysnuć wniosek, że samice trojszyków gryzących dysponują mechanizmem umożliwiającym  odfiltrowywanie nasienia i wybranie najbardziej odpowiedniego czyli pochodzące od niespokrewnionych z nimi samców. Niestety nie wiemy jak działa ten mechanizm ani nie mamy pewności co do tego, czy naprawdę on istnieje.

Straty powodowane przez trojszyka gryzącego

Za równo larwy jak i osobniki dorosłe trojszyków gryzących powodują liczne uszkodzenia ziarna. Zasiedlanie ziaren przez trojszyka gryzącego szczególnie szybkie jest w przypadku, gdy są one zmiażdżone lub połamane. W przypadku roślin strączkowych uszkodzenie ziaren jest wręcz warunkiem niezbędnym do rozwoju larw ponieważ nie rozwijają się one na nieuszkodzonych ziarnach roślin strączkowych. Zmniejszenie się ilości ziarna na skutek zjadania go przez trojszyka gryzącego nie jest główną przyczyną strat powodowanych przez trojszyka gryzącego. Dużo większym problemem jest zanieczyszczenie ziarna przez wylinki larwalne i martwe owady. Największe straty powoduje pył, który produkowany jest przez te szkodniki w ogromnych ilościach. Pył ten uniemożliwia oddychanie ziarna, co powoduje jego zawilgocenie i zagrzewanie.

Larwy trojszyków gryzących swoje żerowanie rozpoczynają od strefy zarodka co powoduje utratę zdolności kiełkowania  przez ziarna w których odbywało się ich żerowanie.

Trojszyki gryzące mogą również niszczyć opakowania w tym między innymi opakowania wykonane z folii lub bawełny.

Trojszyki gryzące wydzielają benzochinony, które absorbowane są przez produkty spożywcze i sprawiają, że produkty nabierają nieprzyjemnego, a jednocześnie nieusuwalnego zapachu, który sprawia, że stają się one niezdatne do spożycia.

Gatunki trojszyków – rodzaj tribolium

Trojszyk gryzący zaliczany jest do rodzaju tribolium. W skład tego rodzaju wchodzi wiele gatunków niemniej większość z nich występuje na terenie Afryki lub południowej Azji. W Polsce występują oprócz trojszyka gryzącego występują jeszcze trzy  gatunki trojszyków: T. confusum (trojszyk ulec), T. destructor (trojszyk większy) i T. madens (trojszyk ciemny). Wszystkie wymienione gatunki żerują na produktach spożywczych i występują w miejscach w których są one magazynowane.

Tagi: , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*