Deratyzacja

Czym jest Deratyzacja ?

W Polsce do grupy gryzoni, które powodują straty finansowe zalicza się głównie szczury i myszy. Są to najliczniej występujące w naszym kraju gryzonie, których zwalczanie jest bardzo ważne i konieczne. Wykazują one dużą zdolność do przystosowywania się praktycznie do każdych warunków bytowania, co doprowadza często do dużych problemów oraz może być początkiem wielkiej plagi tych gryzoni. Wysoka rozrodczość i zdolność przetrwania czynią je najdoskonalszymi zwierzętami na ziemi. Gryzonie używają pięciu zmysłów z czego dotyk jest najlepiej rozwinięty, pomagając im orientować się w ciemności. Jedyną umiejętnością, której nie otrzymały te gryzonie oraz nie były jeszcze wstanie jej opanować jest pływanie. Dlatego rozwinęły nie poznany jeszcze zmysł odnajdowania suchej ziemi.

deratyzacja, mysz, szczurGryzonie przyczyniają się do rozprzestrzeniania chorób, ponieważ są wektorami bakterii i wirusów, zanieczyszczają także swoimi odchodami przechowywaną żywność oraz niszczą instalacje elektryczne czy konstrukcje budynków. Te wszystkie aspekty stawiają je w przykrym świetle i powodują, że uważane są za ogromne zagrożenie z którym należy walczyć!

Deratyzacja i jej metody

  • chemiczne (Najczęściej stosowana metoda, nie można jednak jej zastosować w każdym miejscu z powodu swojego silnego działania.) Można wyróżnić trzy grupy związków chemicznych do zwalczania gryzoni z rodziny rodentycydów:
    • ostre (śmierć następuje w ciągu 24h od spożycia preparatu),
    • subostre (środki o przedłużonym działaniu)
    • chroniczne (wywołują śmierć po upływie kilku dni).
  • fizyczne( Zastosowanie odpowiednich pułapek żywołownych lub innych które mają na celu zmniejszysz lub całkowicie usunąć ilość gryzoni. Tego rodzaju zastosowanie zaleca się podczas wprowadzeniu odpowiedniego monitoringu gryzoni przez profesjonalną firmę D.D.D)
  • biologiczne (Zastosowanie wroga tych gryzoni, którego możemy znaleźć praktycznie wszędzie -kot.)

deratyzacja, kot, mysz

Deratyzacja, a firma D.D.D.

Stosowanie pestycydów, szczególnie rodentycydów, w przemyśle spożywczym niesie za sobą ryzyko skażenia żywności, a także może prowadzić do bezpośredniego bądź pośredniego zatrucia innych zwierząt. Dlatego ważne jest, aby ocenę zagrożenia ze strony gryzoni i ich eliminację przeprowadziła wyspecjalizowana firma.