Mucha domowa

mucha domowa

Mucha domowa – pospolity szkodnik z rodziny muchowatych

Mucha domowa pospolity owad z rodziny muchowatych, który pojawił się już ok. 200 milionów lat temu. Jest to owad o krępej budowie ciała, ciemnoszary, z podłużnymi liniami na tułowiu i z wyraźnym czarnym paskiem na środku odwłoka. Na głowie, widoczne są duże żółtoczerwono-brunatne oczy, które zapewniają 360° pole widzenia i krótkie, trójczłonowe czułki. Posiada tylko jedną parę skrzydeł i lata stosunkowo wolno, ok. 8 km/h, uderzając skrzydłami do 33 razy na sekundę. Mucha domowa dysponuje aparatem typu liżącego, służący do zlizywania pokarmu płynnego lub stałego, który zostaje rozpuszczony enzymami śliny.

Podstawowe informacje na temat muchy domowej:

Mucha żyje stosunkowo krótko, bo zaledwie 4 tygodnie z wyjątkiem pokolenia jesiennego, które jest w stanie anabiozy (obniżenie aktywności życiowej organizmu, zwykle w odpowiedzi na niekorzystne warunki środowiska naturalnego) przetrwać okres zimy. Jednak pomimo sprzyjających warunków populacja zimujących owadów zostaje zdziesiątkowana przez grzybicę. W ciągu dziesięciu dni owady osiągają dojrzałość płciową. Samica składa ok. 100, a w całym życiu 600-2000 jaj. Jaja składane są do kału szczególnie świńskiego, co 2-4 dni. Po upływie 24 godzin wylęgają się beznogie larwy, które żywią się płynnym pokarmem. Za szybkość rozwoju larw odpowiedzialne jest podłoże, na którym zostały złożone jaja, dlatego samice starają się wybrać fermentujące i bogate w azot miejsce. Okres ten może trwać od kilku dni do dwóch miesięcy. Po przepoczwarzeniu, które trwa ok. 10 dni wylęgają się dorosłe osobniki.

Mucha domowa występowanie:

Występowanie muchy jest ogólnoświatowe. Największą aktywność wykazują w słoneczne i ciepłe dni. W ciągu dnia odpoczywają na nasłonecznionych ścianach, sufitach, podłogach budynków. W nocy ukrywają się blisko pożywienia.

Owłosione ciało muchy jest nośnikiem tysięcy bakterii, przez co stwarza zagrożenie epidemiologiczne. Siadając na niezabezpieczonych produktach żywnościowych pozostawia je tam, a stąd już krótka droga do zakażenia człowieka groźnymi bakteriami chorobotwórczymi. Muchy przenoszą wiele chorób tj. groźne choroby jak dur brzuszny, tyfus, dyzenteria, cholera, gruźlica, polio, salmonelloza. 

Zwalczanie muchy domowej:

Najpopularniejszym stosowanym środkiem zwalczającym tego natręta jest muchołapka, która jest stosowana prawie we wszystkich polskich domach. Należy pamiętać o zabezpieczaniu jedzenia, które jest miejscu dostępnym dla much. Podstawą jest również higiena osobista, czyli częste mycie rąk. Można stosować również lepy na muchy, lampy wabiące, moskitiery. Oczywiście najskuteczniejszym środkiem pozbycia się kolonii much domowych są środki chemiczne.