O firmie

Celem działania firmy Vilius jest dostarczanie usług na wysokim poziomie przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.

Naszymi Klientami są między innymi przedsiębiorstwa o profilu działalności elewatorowej i przechowalniczej zbóż, młynarskiej, firmy z branży rolno-spożywczej, transportowej, grupy producenckie oraz przedsiębiorstwa produkcyjne, podmioty administracji publicznej i klienci indywidualni, na terenie całego kraju.
Nasze usługi:

· Dezynsekcja oraz fumigacja obiektów przechowalniczych i zbiorników produktów
mączno – zbożowych (elewatory, młyny, magazyny, silosy), a także czyszczenie silosów

Vilius Gazowanie zboża

· Fumigacja zboża w silosach, magazynach, zbiornikach

VILIUS JArosław Kot Opinie

· Zabezpieczenie zakładów przemysłu spożywczego przed szkodnikami zgodnie z wymogami systemu HACCP, IFS/BRC, AIB

deratyzacja Vilius

· Deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja innych zakładów/obiektów