Odkomarzanie

komar

Czym są komary – Morfologia

Komary są drobnymi i delikatnymi owadami o smukłym, wydłużonym ciele,  zaopatrzonym w wąskie skrzydła. Długość ciała komarów waha się od 3 do 6 mm.

Krew ssą tylko samice, gdyż wymagają krwistego posiłku do produkcji jaj. Aparat gębowy samicy jest typu kłującossącego. U samców narządy gębowe są bardzo uproszczone i nie potrafią nimi przebić skóry ssaków; odżywiają się tylko sokiem roślin i nektarem kwiatów.

Komarzyce wabi do nas zwiększone stężenie dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz kwas mlekowy i inne składniki potu. Posługują się też termodetekcją, lokalizując ofiarę po temperaturze. Po przekłuciu skóry samica wstrzykuje kropelkę śliny, która ma m.in. zapobiec krzepnięciu krwi podczas posiłku. Ślina ta zawiera kilkadziesiąt białek, których część zidentyfikowano jako alergeny. To właśnie one wywołują u nas uwolnienie histaminy i reakcję alergiczną skutkującą pojawieniem się bąbla, zaczerwienieniem i uciążliwym swędzeniem.

Odkomarzanie jako metoda zwalczania komarów.

Odkomarzanie na terenie miasta, w parkach, w ogrodach i w zabudowaniach gospodarczych ma na celu likwidacje siedlisk w najniższych partiach krzewów. Efektem, czego jest zmniejszenie populacji nawet, o 90% co skutkuje znikomą ilością ukąszeń a w niektórych przypadkach wyeliminowanie ich całkowicie.

odkomarzanie

Metody na komary – zwalczanie komarów

Popularną metodą zwalczania komarów jest zamgławianie. Metoda ta polega na wytworzeniu drobnej mgły, która wnika w najdrobniejsze nawet szczeliny i zakamarki, zabijając dorosłe komary. Aby odkomarzanie metodą zamgławiania było skuteczne, należy pokryć mgłą elewację budynku oraz pas 30 metrów wokół budynku. Należy bardzo ostrożnie wykonywać zabiegi na otwartych przestrzeniach dbając o to by nie naruszyć równowagi biologicznej w środowisku, nie zanieczyścić środowiska stosowanymi produktami biobójczymi oraz żeby nie zniszczyć fauny pożytecznej lub dla nas obojętnej.

Komary w pomieszczeniach mieszkalnych i inwentarskich zwalcza się podobnie jak muchy i inne muchówki. Można stosować gotowe do użycia preparaty aerozolowe, lepy, elektrofumigatory lub pułapki elektryczne. Do walki z uciążliwymi komarami świetnie sprawdzają się preparaty rozpylane bezpośredniość na skórę i ubrania, które zapewniają ochronę nawet do 7 godzin.